Over ons

Stichting dorpsbelangen Schardam. Het bestuur stelt zich voor ….

Jan-Willem Tellegen, voorzitter stichting. Jan-Willem ……

e-mail: jw@natuurlijkschardam.nl

Marga Kuperus, secretaris stichting. Marga …..

e-mail: marga@natuurlijkschardam.nl

Alfons Jansen, algemeen bestuurslid. Alfons …..

e-mail: alfons@natuurlijkschardam.nl

Cas Zechner, algemeen bestuurslid. Cas …..

e-mail: cas@natuurlijkschardam.nl

Kasper Abcouwer, penningmeester. Kasper ….

e-mail: kasper@natuurlijkschardam.nl

De stichting onderhoudt nauw contact met de volgende dorpsraden in haar directe omgeving:

Dorpsraad Warder

Dorpsraad Beets

Dorpsraad Hobrede

Dorpsraad Kwadijk

Dorpsraad Oosthuizen

Wijkraad de Oude kom

Wijkraad Edam